Praktijk

Praktijk lessen

De aangeboden praktijk lessen kunnen duren tussen 1 tot maximaal 3 uur. Ook is  het uiteraard mogelijk om meerdere keren per week te lessen, afhankelijk van  hoe snel u uw rijbewijs  wilt halen.

Als u na een aantal lessen de bediening van de auto beter onder de knie heeft,  gaan de lessen voornamelijk in de stad plaatsvinden. In dit gebied zal  uiteindelijk het praktijk examen plaatsvinden. Op deze manier bent u beter bekend met deze omgeving.

De lessen worden logisch opgebouwd van makkelijk naar steeds moeilijker, en worden bijgehouden met een instructiekaart. De praktijklessen zullen verlopen in de volgende fasen:

Fase 1: Voertuigbeheersing
We beginnen de opleiding met het aanleren van de beheersing van de auto.  Hierbij moet u denken aan het wegrijden en stoppen, sturen, schakelen of  achteruit rijden. Hier wordt dus de basis gelegd voor de rest van de opleiding.  Het is erg belangrijk dat u de basis goed beheerst, aangezien dit de fundering  is voor de later komende lessen. Dit onderdeel wordt u aangeleerd op rustige  plekken.

Fase 2: Verkeersdeelname
Als de beheersing  van het voertuig  een automatisme is geworden bouwen we verder op deze fundering. Wij gaan dan  echt het verkeer in dan begint het echte autorijden. U moet veel dingen  tegelijkertijd kunnen doen, zoals schakelen, remmen, sturen, kijken,  inschattingen maken, beslissen, reageren, anticiperen, etc. In het begin is dit  best lastig maar u bent niet alleen ik ga u goed coachen door het verkeer.  Tijdens deze lessen neemt u het beetje bij beetje over van mij, totdat u het  uiteindelijk helemaal zelfstandig kan.Wij gaan dan ook de bijzondere  verrichtingen leren zoals de hellingproef, het parkeren en keren.

Fase 3: Inzicht en Ervaring
In deze fase is de beheersing vloeiend en gaat de verkeersdeelname goed. Nu gaan  we moeilijkere verkeerssituaties oefenen.Wij kunnen proef examens rijden en een  tussentijdsetoets afnemen als u dat wilt. Ook gaan we veel zelfstandige routes doen  door bijvoorbeeld met navigatie rijden, borden te volgen of naar een oriëntatiepunt  te rijden zonder mijn  aanwijzingen.

Praktijk examen:
Hoe verloopt Uw praktijk examen:
Een praktijk examen duurt ongeveer 55 minuten. Van die 55 minuten rijdt u ongeveer 40 minuten. Het begint altijd bij het CBR gebouw in Hoorn en u rijdt in de  lesauto waar u tijdens de praktijk lessen vertrouwd mee bent geraakt. U kunt  ervoor kiezen om mij tijdens het examen mee te laten komen, maar dit is geheel  aan u. Het examen verloopt zo:

 • U maakt  eerst kennis met de examinator. Die legt uit hoe uw examen verloopt. Hij vraagt u naar het formulier ‘Zelfreflectie’, een formulier waarop u van tevoren uw eigen kwaliteiten inschat. Dit formulier bespreken jullie met elkaar na afloop van het examen.
 • Uw examinator controleert uw identiteitsbewijs.
 • Vervolgens doet u op het parkeerterrein een ogentest. Daarbij moet u het kenteken van een stilstaande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.
 • Daarna  stelt uw examinator enkele vragen, ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het checken van de motorvloeistof of de lampjes op het dashboard.
 • Hierna  begint de rit. Een deel hiervan (ongeveer 10 – 15 minuten) rijdt u zelfstandig naar een bepaalde bestemming.
 • De  examinator toetst of u veilig en zelfstandig kunt rijden. En of u voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:
  • uw beheersing van de auto
  • kijkgedrag
  • of  u goed voorrang verleent
  • inhalen
  • in-  en uitvoegen
  • rijden op kruispunten en rotondes
  • bijzondere  verrichtingen
 • U krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat u kunt. Helemaal  foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe u reageert op het overige verkeer en of u de situatie meester bent. Kortom,  de examinator bekijkt of u voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
 • Direct na afloop van de rit krijgt u in het CBR-examencentrum te horen of u geslaagd bent.

SAMSUNG